Posadzki betonowe z uwagi na stosowane materiały, technologię wykonywania oraz czas potrzebny na przeprowadzenie procesu tworzenia, zaliczają się do najtańszych rozwiązań. Ich zastosowanie jest bardzo szerokie i wykonuje się je w takich miejscach jak:

magazyny, Posadzka betonowa w podziemnym garażu.
hale produkcyjne,
garaże i parkingi,
warsztaty mechaniczne,
supermarkety,
chłodnie,
itp.
 

Podbudowa
Podbudowę posadzki stanowi zwykle warstwa gruntowa oraz wylewka z chudego betonu zwana warstwą nośną.
Grunt pod posadzką należy  wykonywać z dużą dokładnością i precyzją, dbając o właściwe zagęszczenie. Po wykonaniu tych prac konieczne jest przeprowadzenie badań ściśliwości podłoża. Warstwa nośna z chudego betonu B-10 lub B-15 układana jest przy użyciu pompy zwykle przed wykonaniem obudowy obiektu. Grubość tej warstwy zależy od założonych obciążeń ale nie powinna być mniejsza niż 10 cm. Dokładność wykonania tzw. „chudziaka” wynosi ± 2 cm.

Typowe rozwiązanie posadzki betonowej:

 
płyta betonowa
warstwa nośna
podłoże gruntowe

Posadzka
Płyta posadzki układanej na warstwie folii PE 0,2 powinna mieć nie mniej niż 12 cm. Cała płyta musi być od
dylatowana od wszystkich Posadzka betonowa w magazynie.elementów konstrukcyjnych pomieszczenia. Rodzaj i ilość zbrojenia wynika bezpośrednio z wymagań jakie stawiane są posadzce. Powszechnie stosuje się zbrojenia rozproszone stalowe i polipropylenowe oraz tradycyjne maty stalowe. Wierzch posadzek betonowych zacierany jest mechanicznie i utwardzany powierzchniowo posypkami mineralnymi lub natryskowo.

Dylatacje
Szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe wykonywane są w młodym betonie przy użyciu pił diamentowych. Głębokość cięcia zależy od grubości posadzki i waha się od 1/3 do 1/4 jej wysokości. Szwy robocze czyli miejsca przerw technologicznych są wzmacniane tzw. dyblami, które przenoszą siły poprzeczne. Wypełnianie szczelin następuje zwykle po około 3 – 4 tygodniach od pocięcia po pełnym wyschnięciu betonu.

Impregnacja
Impregnacja ma na celu osiągnięcie kilku czynników:

pielęgnacji betonu,
eliminacji pylenia posadzki,
zwiększenia wytrzymałości powierzchniowej.

Nakładanie preparatu przebiega zwykle natychmiast po zatarciu posadzki i wykonywane jest przez natrysk ciśnieniowy lub wcieranie miękkimi szczotkami.

Podsumowując, wszędzie tam, gdzie konieczne jest wykonanie bardzo wytrzymałej posadzki przy jak najniższym koszcie, polecamy monolityczne posadzki betonowe.